Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås

BB 15 0362 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Anser anser / Grågås
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås
Naturområder som ligger i nærheten av tettbebyggelse er ofte polulære friluftsområder. Slike områder kan bli så utsatt for slitasje at den naturlige vegetasjonen lokalt blir endret og tildels helt slitt bort. Som bildet viser er dette tilfelle langs deler av breddene av Østensjøvannet i Oslo.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3000x1875px)
BB 15 0362