Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås
Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke (CR)
Elodea canadensis / Vasspest
Larus fuscus / Sildemåke

CR
Kritisk truet
BB 15 0352 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Anser anser / Grågås <br /> Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke <br /> Elodea canadensis / Vasspest <br /> Larus fuscus / Sildemåke
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Anser anser / Grågås
Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke (CR)
Elodea canadensis / Vasspest
Larus fuscus / Sildemåke
Massebestand av vasspest i den næringsrike fuglesjøen Østensjøvannet i Oslo. Vasspest er en nordamerikansk vannplante som har spredd seg ukontrollert i Europa og forårsaket stor skade på det naturlige biologiske mangfoldet. I Norge ble vasspest første gang introdusert i Østensjøvannet i 1925. Her har den med ujevne mellomrom dannet massebestander. Siden har arten spredd seg til mange andre næringsrike vann på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Bildet viser måker, gjess og ender blant vasspest i Østensjøvannet.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4174x2663px)
BB 15 0352