Anas platyrhynchos / Stokkand
Elodea canadensis / Vasspest (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
BB 15 0353 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Elodea canadensis / Vasspest
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Elodea canadensis / Vasspest (SE)
Massebestand av vasspest i den næringsrike fuglesjøen Østensjøvannet i Oslo. Vasspest er en nordamerikansk vannplante som har spredd seg ukontrollert i Europa og forårsaket stor skade på det naturlige biologiske mangfoldet. I Norge ble vasspest første gang introdusert i Østensjøvannet i 1925. Her har den med ujevne mellomrom dannet massebestander. Siden har arten spredd seg til mange andre næringsrike vann på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Som bildet viser beites vasspest av stokkender, og kan sannsynlivis også spres med vannfugl.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2327x1309px)
BB 15 0353