Anser anser / Grågås
Elodea canadensis / Vasspest

BB 15 0354 / Anser anser / Grågås <br /> Elodea canadensis / Vasspest
X
 
Anser anser / Grågås
Elodea canadensis / Vasspest
Massebestand av vasspest i den næringsrike fuglesjøen Østensjøvannet i Oslo. Vasspest er en nordamerikansk vannplante som har spredd seg ukontrollert i Europa og forårsaket stor skade på det naturlige biologiske mangfoldet. I Norge ble vasspest første gang introdusert i Østensjøvannet i 1925. Her har den med ujevne mellomrom dannet massebestander. Siden har arten spredd seg til mange andre næringsrike vann på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Som bildet viser beites vasspest av grågås, og kan sannsynlivis også spres med vannfugl.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2020x2525px)
BB 15 0354