Anas platyrhynchos / Stokkand
Cygnus olor / Knoppsvane
Elodea canadensis / Vasspest

BB 15 0355 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Cygnus olor / Knoppsvane
Elodea canadensis / Vasspest
Massebestand av vasspest i den næringsrike fuglesjøen Østensjøvannet i Oslo. Vasspest er en nordamerikansk vannplante som har spredd seg ukontrollert i Europa og forårsaket stor skade på det naturlige biologiske mangfoldet. I Norge ble vasspest første gang introdusert i Østensjøvannet i 1925. Her har den med ujevne mellomrom dannet massebestander. Siden har arten spredd seg til mange andre næringsrike vann på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Bildet viser en knoppsvanefamilie og stokkender blant vasspest i Østensjøvannet.
Østensjøvannet naturreservat, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1817x2725px)
BB 15 0355