Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel
Coenonympha hero / Heroringvinge (EN)

EN
Sterkt truet
BB 14 0148 / Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel <br /> Coenonympha hero / Heroringvinge
X
 
Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel
Coenonympha hero / Heroringvinge (EN)
Heroringvinge som sanker nektar på hvitbladtistel. Heroringvinge forekommer helst på rik, fultig gressmark i østlige deler av Øst-Norge og indre Oslofjord. Arten er sterkt knyttet til kulturlandskapet og lever gjerne på slåttenger, enger i overgangen mellom våtmark og kulturlandskap og langs artsrike veikanter. Hvitbladtistel er en vikitg næringsplante for mange insektarter.
Vestmarka, Eidskog, Hedmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4274x5983px)
BB 14 0148