BB 15 0286
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også føre med seg flere og større flommer. Ekstremvær vil bli vanligere. Bildet viser flom i Akerselva i Oslo høsten 2015, der elva er i ferd med å gå over sine bredder og eroderer. Fordi elva er kanalisert får vannet ekstra fart og vil kunne føre til ytterligere erosjon nedstrøms.
Nedre Foss, Akerselva, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4525x2948px)
BB 15 0286