Uria aalge / Lomvi (CR)

CR
Kritisk truet
KA_150407_116 / Uria aalge / Lomvi
X
 
Uria aalge / Lomvi (CR)
Lomvi hekker vanligvis i store antall i bratte klippevegger på øyer. I Norge finnes arten i fuglefjell langs lysten, fra Rogaland til Finnmark, samt på Bjørnøya og Svalbard. Bestanden langs kysten av Norge har hatt en katastrofal utvikling med kraftig reduksjon i antall fugler. De viktigste årsakene til dette er nedgang i relevante fiskebestander og drukning i fiskeredskaper, samt at arten også påvirkes negativt av oljesøl og klimaendringer. Bildet viser sjøfugl som har lettet fra fuglefjellet etter at en rovfugl har skremt dem ut.
Hornøya, Vardø, Finnmark, Norway
07.04.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x2916px)
KA_150407_116