BB 15 0279
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også føre med seg flere og større flommer. Ekstremvær vil bli vanligere. Bildet viser flom i Alna i Oslo høsten 2015, der elva er i ferd med å gå over sine bredder og eroderer kraftig. Noen dager i forveien førte dette til store oversvømmelser i Kvernerbyen, nedstrøms der dette bildet er tatt.
Svartdalen, Alna, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4114x2632px)
BB 15 0279