BB_20160121_0102
X
 
Lokal forurensing og utslipp av klimagasser fra Haraldrud energigjenvinngsanlegg og fjernvarmeanlegg i Oslo. Foruresningen er mest helsekadelig på kalde vinterdager med inversjon, da varm luft i høyden hindrer kaldluften og forurensingen nede i dalbunnen å slippe ut. Foruresningen fra dette anlegget isolert har trolig likevel begrenset betydning for luftforurensingen i Oslo og utgjør en viktig del av avfallshånteringen og energigjenvinningen i Oslo.
Økern, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (7197x4512px)
BB_20160121_0102