Apis mellifera / Honningbie

BB 14 0141 / Apis mellifera / Honningbie
X
 
Apis mellifera / Honningbie
Vokskake med hulrom er karakteristisk for honningbier. De består av parallelle skiver av voks, med sekskantede hulrom som har honning, pollen eller bieyngel. Honningbien er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge, og pollinerer også endel ville blomster. Underarten Apis mellifera mellifera er naturlig hjemmehørende i Vest-Europa og har trolig hatt en vid utbredelse før den ble domestisert. Det er sannsynlig at den også hadde naturlige populasjoner i klimatisk gunstige områder i Sør-Norge i varmere perioder etter siste istid. I Norge begynte vi å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer derfor fra domestiserte bestander, selv om svermer også i dag kan etablere seg i naturen for kortere perioder. Kilde: Artsdatabanken.
Røerskogen, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3592x4791px)
BB 14 0141