Apis mellifera / Honningbie
Malus ×domestica / Eple
Prunus domestica / Plomme

BB 15 0264 / Apis mellifera / Honningbie <br /> Malus ×domestica / Eple <br /> Prunus domestica / Plomme
X
 
Apis mellifera / Honningbie
Malus ×domestica / Eple
Prunus domestica / Plomme
Honningbie som sanker nektar på blomstrende plommetre. Bien har nesten fulle pollenkurver på bagerste legger. Honningbien er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge, og pollinerer også endel ville blomster. Underarten Apis mellifera mellifera er naturlig hjemmehørende i Vest-Europa og har trolig hatt en vid utbredelse før den ble domestisert. Det er sannsynlig at den også hadde naturlige populasjoner i klimatisk gunstige områder i Sør-Norge i varmere perioder etter siste istid. I Norge begynte vi å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer derfor fra domestiserte bestander, selv om svermer også i dag kan etablere seg i naturen for kortere perioder. Kilde: Artsdatabanken.
Solstubben, Nesodden, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2295x1773px)
BB 15 0264