Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Seseli libanotis / Hjorterot (NT)

NT
Nær truet
BB 12 0303 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Seseli libanotis / Hjorterot
X
 
Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Seseli libanotis / Hjorterot (NT)
Mørk jordhumle som sanker nektar. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag. Arten brukes hyppig som bestøver i veksthus. Kilde: Artsdatabanken
Tåsen, Oslo, Norway
Digitalt bilde (1636x2290px)
BB 12 0303