Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Seseli libanotis / Hjorterot

BB 12 0302 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Seseli libanotis / Hjorterot
X
 
Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Seseli libanotis / Hjorterot
Mørk jordhumle som sanker nektar på hjorterot, en kurvplante som i Norge bare finnes i Oslo-området. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag. Arten brukes hyppig som bestøver i veksthus. Kilde: Artsdatabanken
Tåsen, Oslo, Norway
Digitalt bilde (1593x2389px)
BB 12 0302