Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)

VU
Sårbar
BB 13 0389 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
X
 
Bombus terrestris / Mørk jordhumle
Trifolium montanum / Bakkekløver (VU)
Mørk jordhumle som sanker nektar på bakkekløver. Bakkekløver er en erteplante som bare vokser naturlig på Hovedøya i Oslo. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag. Arten brukes hyppig som bestøver i veksthus. Kilde: Artsdatabanken
Hovedøya, Oslo, Oslo, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (3263x2020px)
BB 13 0389