Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)

CR
Kritisk truet
KA 12 00 0068 / Erioderma pedicellatum / Trønderlav
X
 
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)
Den direkte trua lavenTrønderlav finnes kun i fuktig lavereliggende granskog på Atlanterhavskysten i Nord-amerika og Skandinavia. Arten er i sterk tilbakegang på alle dens levesteder og det finnes i dag kun noen få individer igjen i Namdalen og i Hedmark av den Skandinaviske forekomsten.
Solem, Grong, Nord-Trøndelag, Norway
Kim Abel
Dias (2362x3490px)
KA 12 00 0068