Cyphelium inquinans / Gråsotbeger

KA 12 00 0027 / Cyphelium inquinans / Gråsotbeger
X
 
Cyphelium inquinans / Gråsotbeger
Gråsotbeger er en skorpelav som forekommer på bark og på bar ved av gamle og døde grantrær. Den er også funnet på eik og bjørk. Den vokser i lysåpne skoger med god tilgang på gamle og døde grantrær og signaliserer god kontinuitet i dette substratet. Karakteristisk for sotlavene er de svarte apotheciene med svart sporemasse som sverter av når en tar på dem.
Hanestadnea, Rendalen, Hedmark, Norway
Kim Abel
Dias (3653x2362px)
KA 12 00 0027