Knautia arvensis / Rødknapp

BB 15 0181 / Knautia arvensis / Rødknapp
X
 
Knautia arvensis / Rødknapp
Kartlegging av humler og andre insekter langs en artsrik veikant med store mengder rødknapp og føllblom. Rødknapp er svært attraktiv for humler og andre pollinerende insekter.
Os, Rømskog, Østfold, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (2573x4177px)
BB 15 0181