Lobaria hallii / Fossenever (VU)
Lobaria pulmonaria / Lungenever

VU
Sårbar
KA_150805_5 / Lobaria hallii / Fossenever <br /> Lobaria pulmonaria / Lungenever
X
 
Lobaria hallii / Fossenever (VU)
Lobaria pulmonaria / Lungenever
Bildet viser blant annet fossenever og lungenever på gran i en fossesprutsone. Fossenever er en sjelden lavart som er knyttet til lokaliteter med høy luftfuktighet. Arten har sin hovedutbredelse langs kysten fra Trøndelag til Troms, men finnes også i enkelte fuktige bekkekløfter på Østlandet. I bekkekløftene på Østlandet kan vi finne fossenever i velutviklede fossesprøytsoner, og disse er en utforming av boreal regnskog og har flere arter felles med de boreale regnskogene i Midt-Norge. Lungenever er en signalart for disse miljøene.
Krossåni, Nord-Aurdal, Oppland, Norway
05.08.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_150805_5