Chaenotheca laevigata / Taiganål (VU)

VU
Sårbar
KA_151113_laevigata / Chaenotheca laevigata / Taiganål
X
 
Chaenotheca laevigata / Taiganål (VU)
Taiganål er en knappenålslav som hovedsaklig vokser på naken ved av gran. Arten finnes oftest på beskyttede partier av gamle grantrær som har stagnert i vekst. Arten er knyttet til skog med store naturverdier og er dermed en god signalart.
Norway
13.11.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (5219x3479px)
KA_151113_laevigata