Epipactis palustris / Myrflangre (EN)

EN
Sterkt truet
KA_150721_5 / Epipactis palustris / Myrflangre
X
 
Epipactis palustris / Myrflangre (EN)
Myrflangre er en sjelden orkidee som vokser på myrer og våte enger på kalkrik grunn. Bildet er fra Gjellebekkmyrene naturreservat i Lier kommune i Buskerud. Arten er begunstiget av slått ved at konkurransesterke arter blir holdt nede.
Gjellebekk, Lier, Buskerud, Norway
21.07.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_150721_5