Hypogymnia vittata / Randkvistlav

bb342 / Hypogymnia vittata / Randkvistlav
X
 
Hypogymnia vittata / Randkvistlav
Randkvistlav (Hypogymnia vittata) vokser på kvister i fuktige skogmiljøer.
Grong, Nord-Trøndelag, Norway
Bård Bredesen
Dias (3544x2314px)
bb342