Fraxinus excelsior / Ask (EN)

EN
Sterkt truet
bb067 / Fraxinus excelsior / Ask
X
 
Fraxinus excelsior / Ask (EN)
Gamle styvete asker er et viktig livsmiljø for mange rødlistede arter av mose, lav, sopp og insekter. Det er viktig at slike trær ikke blir skygget ut.
Svene, Flesberg, Buskerud, Norway
Bård Bredesen
Dias (450x293px)
bb067