Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)

NT
Nær truet
KA_150814_6 / Carlina vulgaris / Stjernetistel
X
 
Carlina vulgaris / Stjernetistel (NT)
Stjernetistel er tilknyttet baserike/kalkrike strandberg, tørrbakker og kalkfuruskog på Østlandet. De rikeste forekomstene finnes sannsynligvis i tilknytning til Oslofjorden. Arten trues av nedbygging og gjengroing.
Hvalstrand, Asker, Akershus, Norway
14.08.2015
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x4897px)
KA_150814_6