Chaenotheca hispidula / Smalhodenål (VU)

VU
Sårbar
KA_150216_hispidula / Chaenotheca hispidula / Smalhodenål
X
 
Chaenotheca hispidula / Smalhodenål (VU)
Smalhodenål vokser i rike, naturskogspregete gran- og løvskoger på høgstubber og gamle, levende løvtrær og grov einer. Den er sjelden og viktigste trusler er flatehogst og plukkhogst samt generell reduksjon i habitat og substrattilgang, bl.a. på grunn av elgbeite. Kilde www.artsdatabanken.no
Norway
Kim Abel
Digitalt bilde (5028x2956px)
KA_150216_hispidula