Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Larus canus / Fiskemåke (VU)

CR
Kritisk truet
VU
Sårbar
BB 15 0126 / Bubo scandiacus / Snøugle <br /> Larus canus / Fiskemåke
X
 
Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Larus canus / Fiskemåke (VU)
Snøugla er en av våre store og praktfulle ugler. Den er cirkumpolar og knyttet til treløs tundra og høyfjellsområder. I Norge hekker den uregelmessig, men dukker gjerne opp under gode smågnagerår. Fra rundt midten av 1980-tallet og frem til i dag har hekkefunnene blitt færre og mer uregelmessige i Norge hvor mangel på store smågnagerår i fjellet trolig er en viktig årsak. Snøugla er en av artene som trolig vil bli hardt rammet av klimaendringene. her prøver en fiskemåke å jage bort en snøugle.
Finnmark, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (1737x2287px)
BB 15 0126