Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)

EN
Sterkt truet
KA_140625_5930 / Cephalanthera rubra / Rød skogfrue
X
 
Cephalanthera rubra / Rød skogfrue (EN)
Rød skogfrue er en av våre største og vakreste orkideer. Den er svært sjelden og vokser i tørr halvåpen kalkfuruskog. Den har fått sin egen handlingsplan og følges nøye opp. Her er den fotografert i en lokalitet med Norges rikeste forekomst, men selv her er det kun kjent ca 30 individer.
Nedre Eiker, Buskerud, Norway
25.06.2014
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_140625_5930