Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø

KA_140820_1472 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
X
 
Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
Kjempespringfrø er en fremmed art som sprer seg svært raskt langs vassdrag. Flytting av fyllmasser fra steder med springfrø er også en veldig vanlig spredningsmåte. Hvis ikke arten bekjempes vil den danne tette bestander der annen vegetasjon konkurreres ut. Bildet viser kjempespringfrø som har fulgt med infiserte fyllmasser og som sprer seg videre langs den lille bekken i grøftekanten.
Hyggen, Røyken, Buskerud, Norway
20.08.2014
Kim Abel
Digitalt bilde (5551x3701px)
KA_140820_1472