Iris pseudacorus / Sverdlilje

BB 15 0075 / Iris pseudacorus / Sverdlilje
X
 
Iris pseudacorus / Sverdlilje
Turvei og gjenåpnet bekkeløp med våtmarksvegetasjon i kantene. Gjenåpning av bekkelløp regulerer avrennningen i nedbørsperioder og kan på den måten dempe flom. Samtidig er de estetisk innbydende og kan være viktige for å ivareta og tilbakeføre biologisk mangfold.
Tidemannsparken, Hovinbekken ved Hovin, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Digitalt bilde (6719x4868px)
BB 15 0075