Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)

NT
Nær truet
bb712 / Carex pseudocyperus / Dronningstarr
X
 
Carex pseudocyperus / Dronningstarr (NT)
Dronningstarr (Carex pseudocyperus) og nøkkeroseblader. Dronningstarr er knyttet til næringsrik sump, vannkanter og myr i lavlandet på nedre Østlandet. En rekke tidligere kjente forekomster i kulturlandskapet er forsvunnet som følge av grøfting av våt kulturmark og myrer, uttapping av vann, gjenfylling av dammer og bekkeløp. Samtidig blir arten fortsatt funnet på nye steder, i mange tilfeller i nyanlagte vannmiljøer (Arstsdatabanken).
Syverstaddammen, Bærum, Akershus, Norway
08.01.2009
Bård Bredesen
Dias (3421x5061px)
bb712