Arnica montana / Solblom (VU)

VU
Sårbar
bb626 / Arnica montana / Solblom
X
 
Arnica montana / Solblom (VU)
Ugjødsla slåtteeng med store mengder av planten solblom. Denne skjøtselskrevende planten vokser vanligvis i ugjødsla slåtteenger og beitemarker
Maridalen landskapsvernområde, Oslo, Oslo, Norway
14.09.2007
Bård Bredesen
Dias (3507x5433px)
bb626