Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)

VU
Sårbar
bb616 / Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand
X
 
Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)
Søstermarihånd er en orkidee som trives på næringsrike slåtteenger og naturbeitemarker. Helst kalkholdig grunn. Arten er typisk for gamle, tradisjonelt hevdede, slåttenger i midtre Telemark. Artsrike slåttenger en naturtype som har gått kraftig tilbake som følge av opphør av tradisjonell skjøtsel.
Svartdal, Seljord, Telemark, Norway
29.03.2008
Bård Bredesen
Dias (3559x5444px)
bb616