Anas platyrhynchos / Stokkand

bb812 / Anas platyrhynchos / Stokkand
X
 
Anas platyrhynchos / Stokkand
Nærkontakt med dyreliv, gjennom mating av stokkand.
Hakkloa, Oslo, Oslo, Norway
Bård Bredesen
Dias (2488x1709px)
bb812