Alle alle / Alkekonge

BB 15 0066 / Alle alle / Alkekonge
X
 
Alle alle / Alkekonge
Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem. For eksempel setter fugler, sjøpattedyr, hummer og andre dyr seg fast i redskaper og skades av plast de spiser. Plast bidrar til forurensing av verdenshavene, tas opp i næringskjeden og blir sannsynligvis til slutt en del av vår mat. Bildet viser alkekonge, oljefat og plastsøppel i skjærgårdsparken ved Tvedestrand. Området inngår i Raet nasjonalpark.
Spekbukta, Ytre Lyngør, Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Digitalt bilde (4636x7137px)
BB 15 0066