Picea abies / Gran

bb124 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Urskognære granskoger med store mengder død ved i alle stadier av nedbrytning er spesielt viktig livsmiljø for mange truede arter av sopp, lav og insekter. Her fra et unikt område som ble vernet i forbindelse med verneplan for barskog.
Skotjernfjell naturreservat, Lunner, Akershus, Norway
21.08.2007
Bård Bredesen
Dias (3519x5415px)
bb124