Picea abies / Gran

bb071 / Picea abies / Gran
X
 
Picea abies / Gran
Gammel naturskog av gran med store mengder død ved i alle stadier av nedbrytning er viktig livsmiljø for mange truede arter av sopp, lav og insekter.
Hakklomana, Nordmarka, Oslo, Oslo, Norway
05.02.2012
Bård Bredesen
Dias (3503x4821px)
bb071