Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)

CR
Kritisk truet
bb041 / Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke
X
 
Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)
Storporet flammekjuke er en iøynefallende ”urskogsart” som finnes i fuktig, rikere, urskogsnær granskog med høy kontinuitet i død ved, der den er nedbryter på grove læger av gran. Artens økologiske krav gjør den svært sårbar for hogst og andre inngrep. Den er en av de sjeldneste og mest truete soppartene i Europa. Arten er funnet noen få steder i Øst-Norge. Bildet viser storporet flammekjuke på undersiden av en stokk. Kilde: Artsdatabanken
Styggdalen, Romeriksåsene, Nannestad, Akershus, Norway
Bård Øyvind Bredesen
Dias (3548x1998px)
bb041