Accipiter gentilis / Hønsehauk (VU)

VU
Sårbar
BB 15 0032 / Accipiter gentilis / Hønsehauk
X
 
Accipiter gentilis / Hønsehauk (VU)
Hønsehauk er en relativt stor rovfugl. Den hekker fortrinnsvis i storvokst og gammel barskog. Den har korte, brede vinger og lang smal hale som gjør at den er godt egnet til manøvrering i skog. Redet er stort og plassert midt i treet og brukes ofte flere år på rad. Hønsehauk livnærer seg av mindre pattedyr og middels store fugler. Bestanden har gått betydelig tilbake gjennom flere tiår. Bildet viser en ung hønsehauk, med typisk flekkete bryst, som pusser seg. Bildet er tatt i forbindelse med utlagt åte.
Nesodden, Akershus, Norway
20.01.2015
Bård Bredesen
Digitalt bilde (6647x4703px)
BB 15 0032