Austrella arachnoidea
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)

CR
Kritisk truet
SR0339 / Austrella arachnoidea <br /> Erioderma pedicellatum / Trønderlav
X
 
Austrella arachnoidea
Erioderma pedicellatum / Trønderlav (CR)
Den direkte trua lavenTrønderlav (Erioderma pedicellatum) finnes kun i fuktig lavereliggende granskog på Atlanterhavskysten i Nord-amerika og i Europa bare her i Norge. Arten er i sterk tilbakegang på alle dens levesteder og det finnes idag kun et par individer igjen i Namdalen og Rendalen av den Europeiske forekomsten.
Grong, Nord-Trøndelag, Norway
10.06.2006
Sigve Reiso
Lysbilde (1435x2232px)
SR0339