Lobaria pulmonaria / Lungenever

SR0118 / Lobaria pulmonaria / Lungenever
X
 
Lobaria pulmonaria / Lungenever
Lungenever (Lobaria pulmonaria) er en signalart på gamle løvtrær på fuktige lokaliteter. Den kan danne store, tette bestander på stammen av eldre løvtrær. På rike lokaliteter kan den også forekomme på bergvegger, store steiner eller grankvister. Finnes i et utall av skogstyper, særlig i edelløvskog, oseanisk løvskog, seine løvsuksesjoner og gammel barskog. På bildet er arten på en gammel selje.
Sør-Odal, Hedmark, Norway
17.09.2021
Sigve Reiso
Lysbilde (2267x3561px)
SR0118