Laetiporus sulphureus / Svovelkjuke

SR0_3280 / Laetiporus sulphureus / Svovelkjuke
X
 
Laetiporus sulphureus / Svovelkjuke
Svovelkjuke (Laetiporus sulphureus) er en av de vanlige nedbryterne på eik som skaper brunråte. Den kan også vokse på andre edelløvtrær.
Söderåsen National Park, Skåne, Sweden
24.05.2012
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1901x2848px)
SR0_3280