Cortinarius nanceiensis / Bananslørsopp (VU)

VU
Sårbar
SR0_0836 / Cortinarius nanceiensis / Bananslørsopp
X
 
Cortinarius nanceiensis / Bananslørsopp (VU)
Bananslørsopp danner mykorrhiza med lind og hassel, i kalklindeskog og kalkbarskog med hassel. Her er den fotografert i kalkgranskog med hassel.
Porsgrunn, Telemark, Norway
01.09.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3681x2564px)
SR0_0836