Cortinarius salor / Blå slimslørsopp (VU)

VU
Sårbar
SR0_0821 / Cortinarius salor / Blå slimslørsopp
X
 
Cortinarius salor / Blå slimslørsopp (VU)
Blå slimslørsopp danner mykorrhiza med gran, lind, hassel, eik og bøk i kalkgranskog og kalkedellauvskog. Her er den fotografert i kalkgranskog.
Porsgrunn, Telemark, Norway
01.09.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2542x3844px)
SR0_0821