SR0_0390
X
 
Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde flora og fauna knyttet til gammel kulturmark. Bruk av ljå er en tradisjonell og skånsom måte å høste høyet på og ivaretar artsmangfoldet på artrike enger. Her slås artsrik fjellnær eng på Øvre Gunleiksrud i Tinn, engene er inkludert i nasjonal handlingsplan for slåttemark.
Øvre Gunleiksrud, Tinn, Telemark, Norway
13.08.2011
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3804x2472px)
SR0_0390