Cortinarius aprinus / Villsvinslørsopp (VU)

VU
Sårbar
SIR_7416 / Cortinarius aprinus / Villsvinslørsopp
X
 
Cortinarius aprinus / Villsvinslørsopp (VU)
Villsvinslørsopp danner mykorrhiza med lind, hassel, eik og bøk. Arten er en av flere sjeldne spesialiserte kalklindeskogsarter.
Jønnevall, Skien, Telemark, Norway
04.09.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2900x1892px)
SIR_7416