Entoloma griseocyaneum / Lillagrå rødspore (NT)

NT
Nær truet
SIR_7109 / Entoloma griseocyaneum / Lillagrå rødspore
X
 
Entoloma griseocyaneum / Lillagrå rødspore (NT)
Forekommer nesten bare i velhevdete naturbeitemarker og andre åpne grasmarker (ofte kalkrike), men er funnet noen få ganger i skog, mest edellauvskog/skogsbeite. Her fra kalktørrenger beitet av villsau.
Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
31.08.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1578x1056px)
SIR_7109