Lepiota oreadiformis / Blek parasollsopp (VU)

VU
Sårbar
SIR_7037 / Lepiota oreadiformis / Blek parasollsopp
X
 
Lepiota oreadiformis / Blek parasollsopp (VU)
Forekommer hovedsakelig i tørre, kalkrike grasmarker. Her fra kalktørrenger beitet av villsau.
Stråholmen landskapsvernområde, Kragerø, Telemark, Norway
31.08.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3108x2100px)
SIR_7037