Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel (VU)

VU
Sårbar
SIR_6783 / Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel
X
 
Botrychium multifidum / Høstmarinøkkel (VU)
Høstmarinøkkel har en ganske brei økologisk amplitude, med forekomster i grasbakke (beitet eller ikke), åpen skog, og av og til på grasrik ruderatmark. Her er den avbildet på artsrik naturbeitemark beitet av storfe.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
04.08.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2644x1848px)
SIR_6783