Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte (NT)

NT
Nær truet
SIR_6691 / Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte
X
 
Gentianella campestris campestris / Engbakkesøte (NT)
Bakkesøte i bratte beitebakker. Artsrike naturbeiter har gått kraftig tilbake som følge av opphør av skjøtsel med påfølgende gjengroing. Slike artssamfunn er også sårbare for kunstgjødsel. Bakkesøte blir lite beitet grunnet bitterstoffer i planten, og trives derfor godt i naturbeitemark. Her beiter villsau nær planten.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
30.07.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3916x2780px)
SIR_6691