Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt (NT)

NT
Nær truet
SIR_6157 / Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt
X
 
Hydrocharis morsus-ranae / Froskebitt (NT)
Froskebit (Hydrocharis morsus-ranae) har få og fluktuerende forekomster, knyttet til utsatte naturtyper. Arten er funnet svært spredt i 9-10 dammer og tjern her i landet Froskebit forekommer i middels eutroft til eutroft ferskvann og anses som tolerant overfor eutrofiering. Flere av forekomstene er dammer og små tjern og utsatt for drenering og gjenfylling.
Jarseng, Skien, Telemark, Norway
25.06.2010
Sigve Reiso
Digitalt bilde (1680x2526px)
SIR_6157